Lekfulla samtal

Ansvar och hållbarhet kan vara abstrakta begrepp – särskilt för de yngsta familjemedlemmarna. Vi talade med en expert inom kommunikation om hållbarhet om hur man kan navigera dessa stora ämnen i lekfulla samtal.

I jakten på balans kan det vara svårt att navigera mellan vad som är bra och dåligt, rätt och fel. Många av oss vill leva ett mer medvetet och hållbart liv, fatta genomtänkta beslut och engagera oss i koncept som medveten konsumtion och ansvarsfullt tänkande i vår vardag. Dessa stora, viktiga koncept kan vara skrämmande och abstrakta för vuxna – och ännu mer så för barn.

Därför satte vi oss ner med Flemming Møldrup, en partner och strategisk rådgivare inom ansvar och hållbarhet på Märk, en dansk konsultbyrå som specialiserar sig på ansvar och som vi på ferm LIVING har arbetat tillsammans med i flera år. Utöver att vara expert på ansvar, är Flemming också far till en tonårsdotter. Vi frågade Flemming om hur man tar upp stora frågor som ansvar med de yngsta medlemmarna i hushållet, och hur man kan initiera det som lekfulla samtal.

“Min dotter får information från tidningar, sociala medier och TV. Dessa ämnen är en del av hennes liv, så jag tycker det är bra att jag har pratat med henne om dem från en tidig ålder.”

Hur pratar du med dina barn om hållbarhet och ansvar?

Först och främst tycker jag att det är viktigt att lyssna på deras oro. Bara lyssna. Vad säger de och vad är de rädda för? Försök sedan prata med dem om denna oro. Kom ihåg att det är deras observationer och inte dina. Försök att inte föra in dina egna bekymmer eller din oro i samtalet.

Hur närmar du dig ämnet med ett yngre barn jämfört med ett äldre?

Ju yngre barnet är, desto mer praktisk måste du vara. Det finns enkla sätt att genomföra aktiviteter och handlingar med ett yngre barn som kanske har svårt att förstå det större sammanhanget. Hitta saker som ni kan göra tillsammans, som att plocka upp skräp när ni är utomhus. Initiera ett samtal om varför ni gör det och vad det betyder – här kan samtalet vara litet. För ett äldre barn behöver du först fråga om och ta itu med deras känslor i frågan. Du kan möta dem där de är i ämnet och initiera ett samtal om deras oro.

Bildtext
Bildtext


Ansvar och hållbarhet kan vara skrämmande ämnen för vuxna att diskutera – hur pratar du om det med barn på ett sätt som inte överväldigar eller skrämmer dem?

Håll dina egna bekymmer utanför samtalet. Låt dem veta att det hanteras av vuxna och att även om det kan verka omöjligt är allt faktiskt möjligt. För mig har det varit en fantastisk samtalsöppnare att delta i klimatmarscher i Köpenhamn med min dotter. Det visar henne att jag också är orolig för dessa frågor och det är ett sätt för oss att dela hur vi känner inför det. Under och efter marschen pratar vi mycket om vad som pågår. Och jag försöker alltid att hålla mig borta från domedagsteman.

Varför är det viktigt för oss att ha dessa diskussioner från tidig ålder?

Jag är inte psykolog, men jag vet från min egen dotter att hon känner, uppfattar, lyssnar och pratar om världens tillstånd – med sina vänner, i skolan och på andra platser hon går till. Hon får information från tidningar, sociala medier och TV. Dessa ämnen är en del av hennes liv, så jag tycker det är bra att jag har pratat med henne om dem från tidig ålder. I våra samtal har jag alltid närmat mig ämnena från synpunkten att vi försöker fixa saker, så världen går inte under. Och jag tror att det är ett bra sätt att ha de samtalen på - gör dem hoppfulla.

Flemmings bästa tips om hur du startar ett lekfullt samtal med ditt barn om ansvar:

Delta i evenemang: demonstrationer, bokläsningar, teater – sök i ditt lokala område för att ta reda på om det finns några åldersanpassade evenemang som kan inspirera din familj att ha ett samtal om ansvar.

Initiera aktiviteter och handlingar: hitta små ansvarsfulla handlingar som du kan göra tillsammans med ditt barn, som att plocka upp skräp när ni är utomhus och starta ett samtal om vad ni gör och vad det betyder.

Lyssna: Se till att lyssna på ditt barn och höra om deras oro istället för att berätta vilka dina bekymmer är. Detta kommer att ge dig en bra grund för att starta ett hoppfullt, lekfullt samtal.