Integritetspolicy

ferm LIVING Integritetspolicy

Inledning

Syftet med denna integritetspolicy är att ge information om hur vi, ferm LIVING ApS (hädanefter "ferm LIVING" eller "vi") behandlar dina personuppgifter i samband med användningen av vår webbplats, www.fermliving.se och de tjänster vi tillhandahåller via denna webbplats. Vi respekterar din integritet och skyddar de personuppgifter som vi hanterar om dig. I vår integritetspolicy beskrivs bland annat vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, hur du kan kontrollera dina egna uppgifter och hur du kan kontakta oss.

ferm LIVING samlar inte medvetet eller avsiktligt in information om barn under 18 år. Om du tror att vi har samlat in information om ett barn under 18 år, vänligen kontakta oss på webshop@fermliving.com,  så att vi kan ta bort informationen.  

Vi kommer att behandla personuppgifter om dig i enlighet med denna integritetspolicy samt tillämplig lag, inbegripet Dataskyddsförordningen 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (nedan kallad "GDPR") och eventuella ändringar av den och annan sådan lagstiftning som kompletterar dessa regler.

1. Personuppgiftsansvarig och kontaktinformation

Denna webbplats ägs och förvaltas av:


ferm LIVING ApS 
Kuglegaardsvej 1-5
1434 Copenhagen K 
Denmark 

webshop@fermliving.com

Telephone: +45 70227523

2. Insamling av personuppgifter

Vår behandling av dina personuppgifter beror på om du prenumererar på vårt nyhetsbrev och/eller är medlem i vårt lojalitetsprogram och hur du interagerar med oss.

Följande kategorier av dina personuppgifter kan komma att samlas in: 

- Dina grundläggande personuppgifter, t.ex. namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

- Information om dina intressen och preferenser.

- Information om din interaktion med oss, t.ex. typ av produkter som du har köpt online eller i butik, betalningsinformation, returer, kundtjänstkontakter, undersökningsinformation (t.ex. kundnöjdhetsundersökning för marknadsundersökningsändamål), feedback om en produkt och/eller tjänst, deltagande i olika tävlingar och/eller evenemang.

- Uppgifter om dig som vi har erhållit från sociala medier, som vi samarbetar med.

- Information om dina digitala aktiviteter, t.ex. webbläsarhistorik, sökhistorik, köphistorik, IP-adress (Internet Protocol), dina inloggningsuppgifter, operativsystem och plattformar, användar-ID, MAC-ID och annan teknik på den enhet du använder för att komma åt vår webbplats.

Insamling av personuppgifter sker i ett eller flera av följande fall:

- När du handlar i vår webbshop

- När du deltar i vårt lojalitetsprogram

- När du interagerar med oss, t.ex. kundtjänstkontakter, kundundersökningar, marknadsundersökningar

- När du prenumererar på vårt nyhetsbrev

- När du surfar på vår webbplats - cookies (se vår Cookiepolicy)

- När du deltar i aktiviteter på vår webbplats, t.ex. tävlingar

- När du registrerar dig för "Spara denna information till nästa gång" vid utcheckningen

Vi håller endast dina uppgifter registrerade på ett ställe, även om du använder din e-postadress i mer än ett av ovanstående fall. Detta innebär att din information kan återanvändas, till exempel som en återkommande kund vid utcheckningen, och samtidigt inte får samma material från oss flera gånger.

ferm LIVING för statistik över vilka delar av vår webbplats som våra användare besöker. Dessa uppgifter innehåller inga personuppgifter. Med hjälp av de insamlade uppgifterna erhålls kunskap om användarnas användning av webbplatsen. Denna information används för att förbättra webbplatsen. Vi använder uppgifter om alla våra användares navigering för att förstå hur våra användare som grupp använder våra webbplatser och för att på grundval av detta försöka förbättra webbplatsen. Vi har inte tillgång till din webbhistorik när du lämnar vår webbplats. Vi säljer inte eller på annat sätt lämnar ut information om våra användares användning och navigering på vår webbshop. Vi säljer inte din information till tredje part.

3. Vilket är syftet och den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna?

Dina personuppgifter kan komma att användas för följande ändamål:

- Behandling av beställningar, krav, reklamationer, byten och returer.

- Interaktion med vår kundsupportfunktion.

- Digital marknadsföringskommunikation, t.ex. e-post.

- Administration av lojalitetsprogram.

- Administration av statistik och insikter.

- Administration av tävlingar och evenemang och andra marknadsförings- och kampanjaktiviteter.

- Kundundersökningar för att utvärdera och utveckla våra produkter och tjänster.

- Uppfyllande av rättsliga förpliktelser

 

ferm LIVING behandlar endast dina personuppgifter om det finns en rättslig grund för att göra det, nämligen samtycke, avtal, rättslig förpliktelse, skyddande av grundläggande intresse, myndighetsutövning eller utförande av uppgift av allmänt intresse, eller intresseavvägning.

Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter finns i artikel 6, stycke 1 i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

 

4. Utlämnande inom Ferm LIVING-koncernen

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med bolag inom ferm LIVING-koncernen om det är nödvändigt för att uppfylla det syfte som nämns ovan.

 

5. Utlämnande till andra personuppgiftsansvariga

Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt tillstånd. Under vissa omständigheter, och för att följa lagen, kan vi dock vara skyldiga att lämna ut information till t.ex. offentliga myndigheter eller polisen.

6. Överföring till personuppgiftsbiträden

Dina personuppgifter överförs till vårt externa lager Prime Cargo och till vårt fraktbolag för att dina köpta varor ska kunna levereras. Utöver detta överförs dina personuppgifter till ferm LIVINGs partners, som tillhandahåller tjänster för ferm LIVINGs räkning, t.ex. utskick av nyhetsbrev. Dessa partners behandlar endast personuppgifter för ferm LIVINGs räkning och i enlighet med ferm LIVINGs instruktioner.

7. Överföring till tredje land

ferm LIVING använder personuppgiftsbiträden utanför EU, t.ex. Shopify Inc:s plattform, och dina personuppgifter kan därför överföras till tredje land. I detta sammanhang säkerställer ferm LIVING att det finns en rättslig grund för överföring. När vi överför dina personuppgifter kommer det antingen att ske till ett land som av myndigheterna anses tillhandahålla en adekvat skyddsnivå eller omfattas av ett skriftligt avtal som reglerar datahanteringen samt innehåller skyldigheter för både den överlåtande och mottagande parten. Avtalet kommer att baseras på "Standard Contractual Clauses” som godkänts av Europeiska kommissionen eller liknande.

8. Cookies (kakor)

Vi använder cookies på vår webbplats. För mer information - vänligen gå till vår Cookie Policy här.

9. Säkerhet

Vi har infört skyddsåtgärder för att säkerställa att våra interna rutiner uppfyller våra höga säkerhetsstandarder. På så sätt strävar vi efter att skydda kvaliteten och integriteten hos din personliga information efter bästa förmåga.

10. Facebook-pixel, anpassade målgrupper och Facebook-konvertering

I våra online-erbjudanden använder vi den så kallade "Facebook Pixel" på grund av våra legitima intressen i analys, optimering och ekonomisk drift av våra online-erbjudanden. "Facebook Pixel" har utvecklats av det sociala nätverket Facebook, Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA eller, om du befinner dig inom EU, Facebook Ireland Ltd, 4 Canal Grande, Canal Grande, Dublin 2, Irland ("Facebook"). I den mån personuppgifter kan komma att överföras till tredje land ska ferm LIVING se till att det finns en rättslig grund för överföringen.

11. Sociala medier

Vi använder sociala medieplattformar för att kommunicera med våra kunder, intressenter och användare i allmänhet om våra tjänster och produkter. När du använder dessa sociala medieplattformar och nätverk gäller deras regler och riktlinjer för databehandling.

Vi behandlar dessa uppgifter när användaren kommunicerar med oss via dessa nätverk eller plattformar, t.ex. genom att publicera ett inlägg på våra sidor eller skicka ett meddelande till oss, om inte annat anges i vår integritetspolicy.

12. Dina rättigheter

Enligt GDPR och tillämplig nationell lagstiftning har du följande lagstadgade dataskyddsrättigheter:

- Rätt till information (artikel 15 i GDPR)

- Rätt till radering (artikel 17 i GDPR)

- Rätt till rättelse (artikel 16 i GDPR)

- Rätt till begränsning av behandling (artikel 18 i GDPR)

- Rätt till dataportabilitet (artikel 20 i GDPR)

- Rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet (artikel 77 i GDPR)

- Rätt att återkalla samtycke (artikel 7 (3) i GDPR)

- Rätt att invända mot särskilda åtgärder för behandling av personuppgifter (artikel 21 i GDPR)

Om du vill utöva din rätt behöver du kontakta oss via vårt kontaktformulär. Vi kommer att sträva efter att besvara din begäran inom högst 4 veckor - 3 månader.

I händelse av ett otillfredsställande svar från oss har du rätt till att utöva din rätt genom att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) eller annan behörig myndighet i det land där du är bosatt.  Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.

13. Radering av dina personuppgifter

Vi kommer att radera dina personuppgifter när vi inte längre behöver behandla dem för att fullgöra en eller flera av de ändamål som anges ovan i punkt 3.

14. Återkallelse av samtycke

Du kan alltid återkalla ett samtycke som du har lämnat. Vi kommer därefter att radera dina personuppgifter såvida inte du önskar gå vidare med behandlingen av dina uppgifterna. Om du vill återkalla ditt samtycke, vänligen kontakta oss via vårt kontaktformulär eller via telefon +45 70227523.

Mottagare av vårt nyhetsbrev har gett sitt samtycke antingen digitalt eller fysiskt, till exempel genom att anmäla sig till evenemang. Du kan alltid avregistrera dig från våra nyhetsbrev genom att klicka på "Avregistrera" i sidfoten i det mottagna e-postmeddelandet.

Om du väljer att återkalla ditt samtycke påverkar det inte lagligheten i vår behandling av dina personuppgifter som grundar sig på ditt tidigare samtycke fram till dagen för återkallelsen. Om du återkallar ditt samtycke kommer återkallelsen att gälla från den tidpunkt då den görs.

15. Ändringar av information m.m.

Om du vill uppdatera, ändra eller radera dina personuppgifter, eller om du vill ha tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, eller om du har frågor om ovanstående riktlinjer, vänligen kontakta oss via vårt kontaktformulär. Om du vill uppdatera, ändra eller radera dina personuppgifter, eller om du vill få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, eller om du har frågor om ovanstående riktlinjer, vänligen kontakta oss på:

ferm LIVING ApS,
Kuglegaardsvej 1-5 
1434 Copenhagen K
Denmark 

Telephone: +45 70227523
webshop@fermliving.com

 

16. Rätt till klagomål

Om du vill klaga på behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta oss via e-post, telefon eller brev enligt vad som anges i punkt 15 ovan. Du kan även kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) eller annan behörig myndighet i det land där du är bosatt.

Dataskyddsombud på fermliving.se är VD Peter Vedel

 

17. Länkar till andra webbplatser etc.

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser eller till inbäddade webbplatser. Vi ansvarar inte för innehållet på andra företags webbplatser eller deras praxis när det gäller insamling av personuppgifter. När du besöker andra webbplatser uppmanas du att läsa webbplatsägarens policy avseende integritet och andra relevanta policyer.

18. Ändringar i integritetspolicyn

När vi gör ändringar i behandlingen av dina personuppgifter kommer vi att publicera en uppdaterad version av denna integritetspolicy på webbplatsen. Om vi gör några väsentliga ändringar i denna integritetspolicy kommer vi att informera dig om detta på ett aktivt sätt, t.ex. via e-post eller liknande kommunikation.