CERTIFIERINGAR OCH TESTER

Förpackning - ferm LIVING

Vi är starkt engagerade i miljömässigt och socialt ansvar i alla aspekter av vår verksamhet och arbetar med certifieringar och tester för att säkerställa säkra och rättvisa arbetsförhållanden i vår leveranskedja och en ansvarsfull produktion av högkvalitativa produkter.

För detta ändamål har vi skapat ett internt ramverk med titeln ”Ansvarsfulla leverantörer”. Som engagerade medlemmar i Amfori ser vi till att våra viktigaste leverantörer genomgår BSCI-revisioner. För att betecknas som en ansvarsfull leverantör måste våra leverantörer följa initiativ och certifieringar som BSCI, SA 8000, FSC™ och GOTS, vilket återspeglar deras engagemang för att anpassa sig till vårt uppdrag att främja ansvarsfulla metoder och säkerställa att de uppfyller strikta kriterier för mänskliga rättigheter och rättvisa arbetsvillkor. Vi strävar efter att 60 % av våra leverantörer ska vara klassificerade som sådana i slutet av 2024, vilket bygger vidare på vårt resultat på 54 % 2023.

Våra produkter genomgår riskbedömning och rigorösa tester i ackrediterade laboratorier, och vi följer tillämpliga nationella och internationella bestämmelser och standarder som REACH avseende hälso- och miljökrav.

Förpackning - ferm LIVING

RESPONSIBLE-märket innebär att en produkt antingen är FSC™-, GOTS- eller OSC 100-/Organic blended-certifierad eller tillverkad i ett återvunnet material, t.ex. återvunnet glas, återvunnen aluminium, återvunnen bomull, återvunnen pappersmassa, återvunnen keramik eller PET-garn spunnet av plast som återvunnits efter konsumentledet. Material som brun bomull, nässelfiber och bomullsmaché ingår på grund av deras lägre miljöpåverkan jämfört med mer konventionella motsvarigheter. Vi arbetar kontinuerligt med att integrera mer ansvarsfulla material och metoder i våra framtida designer.

Våra aktuella initiativ och certifieringar

Förpackning - ferm LIVING

GOTS, Global Organic Textile Standard – den globala standarden för ekologiska textilier. Erkänd som världens ledande processtandard för textilier tillverkade av organiska fibrer. Den definierar miljömässiga och sociala kriterier på hög nivå längs hela leveranskedjan för ekologiska textilier.

Förpackning - ferm LIVING

OCS, Organic Content Standard – standard för ekologiskt certifierat innehåll. Produkter som är certifierade enligt OCS innehåller ekologiskt odlat innehåll/material som har genomgått en oberoende granskning i varje steg av leveranskedjan, från källa till slutprodukt.

Förpackning - ferm LIVING

FSC™, The Forest Stewardship Council™. Ett internationellt, icke-vinstdrivande certifieringssystem för trä och papper. I FSC-skogsbruk skyddas djur- och växtliv och det avverkas inte mer virke än vad skogen kan reproducera, antingen genom naturlig föryngring eller nyplantering. Samtidigt säkerställer FSC att arbetstagarnas rättigheter respekteras i hela den certifierade leveranskedjan. Håll utkik efter våra FSC™-certifierade produkter på vår webbplats.

Förpackning - ferm LIVING

Svanen – Nordens officiella miljömärkning. Ett Svanenmärkt ljus är ett ljus som uppfyller specifika kriterier för miljöprestanda samt hälsoaspekter, kvalitet och säkerhet.

Förpackning - ferm LIVING

BSCI, Business Social Compliance Initiative – ett europeiskt samarbetsinitiativ. Ett initiativ för företag som drivs av Amfori och syftar till att övervaka och utvärdera arbetsplatsförhållanden i globala leveranskedjor. En BSCI-revision utförd av Amfori hjälper oss att säkerställa att leverantörerna behandlar sina anställda på ett lagligt och etiskt sätt.

Förpackning - ferm LIVING

FN:s Global Compact. Vi är engagerade medlemmar av FN:s Global Compact och vår uppförandekod överensstämmer med deras tio principer. Denna kod utgör det etiska ramverket för vår verksamhet och stöds av alla våra partner och leverantörer. Principerna syftar till att skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet under produktionen och främja etiskt och rättvis samverkan för alla intressenter. Vår uppförandekod finns att läsa här.

Från slutet av 2024 räknar ferm LIVING med att lägga till följande certifieringar

GRS, Global Recycling Standard – global återvinningsstandard. GRS-certifieringen främjar användningen av återvunnet material och innebär att återvunnet material har använts och att varje steg i leveranskedjan har genomgått en oberoende granskning – från den första återvinningsfasen till slutprodukten. Certifierade organisationer är skyldiga att följa sociala, miljömässiga och kemiska standarder i alla led.