DESIGNFILOSOFI

Designfilosofi - ferm LIVING

Vi brinner för att på ett ansvarsfullt sätt designa högkvalitativa och funktionella produkter med lång livslängd och bestående estetiskt tilltal.

Vi strövar efter att inspirera människor till en hållbar livsstil. För oss innebär det att förespråka medveten konsumtion, prioritera kvalitet framför kvantitet och uppmuntra till långvarig produktanvändning. Under designfasen, där avgörande beslut fattas, följer vi en uppsättning ”ansvarskriterier” för nya produkter. Dessa omfattar exempelvis hållbarhet, material, demontering, certifieringar, klimatscreening, produktion och socialt ansvar. Vi använder oss av en ”vagga till graven”-metod och utvärderar hela våra produkters livscykel, vilket främjar cirkularitet.

Genom att arbeta inom detta etablerade ramverk kan vi hantera efterlevnad, klimatpåverkan och socialt hänsynstagande. Vi anser att målet att designa produkter med lång livslängd är en hörnsten för att minimera resursförbrukningen och minska koldioxidutsläppen. För att säkerställa framsteg i rätt riktning är vår hållbarhetsansvariga fullt involverad i alla delar av företaget och samarbetar nära med design- och produktteamen, övervakar framsteg och identifierar möjligheter till mer hållbara lösningar i både sociala och miljömässiga sammanhang. Vi tar oss an våra målsättningar med beslutsamhet och ödmjukhet och söker ständigt efter bättre och mer tillgängliga sätt för våra kunder att göra ansvarsfulla val.