MILJÖ OCH KLIMAT

Påverkan i slutet av livscykeln - ferm LIVING

Vår miljöpolicy kretsar kring tre viktiga åtaganden för 2030: Uppnå fullständig transparens för alla produkter. Inhämta tredjepartscertifieringar för alla produkter där så är möjligt. Att sträva efter att uppnå CO₂e-neutralitet.

Vår miljöpolicy kretsar kring tre viktiga åtaganden för 2030: Uppnå fullständig transparens för alla produkter. Inhämta tredjepartscertifieringar för alla produkter där så är möjligt. Att sträva efter att uppnå CO₂e-neutralitet.

Vi är fast beslutna att minimera miljöpåverkan och främja cirkulära metoder i ansvarsfulla produktionsprocesser, och vi uppmuntrar transparens och spårbarhet, medan certifieringar och tester säkerställer säkra och rättvisa arbetsförhållanden i vår leveranskedja, liksom ansvarsfull produktion och hög kvalitet på våra produkter.

Vi använder Målbars klimatverktyg för att mäta CO₂e-fotavtrycket för våra produkter. Detta bygger på EU:s metod för att beräkna en produkts miljöavtryck (Product Environmental Footprint, PEF). Ett CO₂e-fotavtryck avser den totala mängden CO₂e som produceras under en produkts livstid. Några av de främsta bidragande faktorerna bakom koldioxidutsläppen från våra produkter är materialanvändning, produktionsprocesser, förpackningsmaterial och transporter.

Under 2023 samarbetade vi kring detta med majoriteten av våra viktigaste leverantörer och genomförde klimatgranskningar av cirka 200 produkter för att minska utsläppen. Under våren 2024 kommer vi att utvärdera vårt företags totala påverkan (scope 1, 2 och 3) för att fastställa våra minskningsmål för de kommande åren och sätta upp mål för strategiska ”in-settings”-dialoger med leverantörer senast sommaren 2024.

I syfte att öka miljömedvetenheten delar vi med oss av produkternas klimatavtryck i professionella projekt. Vi använder programvaruberäknare för att optimera containerutrymmet och minimera transporternas miljöpåverkan och kostnader. Vårt fokus på hållbarhet sträcker sig även till förpackningsmaterialet där vi främjar återvinningsbarhet och cirkularitet samtidigt som vi använder certifierade material med lägre miljöpåverkan.

Det är avgörande att förlänga produkternas livslängd och vi uppmuntrar återvinning och upcycling. Vi strävar efter att vår webbplats 2024 ska vara CO₂e-neutral och kompensera för utsläpp genom certifiering. Vi tillhandahåller skötselanvisningar för produkter, hjälper kunder med reservdelar och betonar användningen av återvunnet material för att minska beroendet av jungfruliga material.

Vi är stolta över att vara en CO₂-neutral webbplats

Som en del av vår pågående Responsibility-resa är vår webbplats nu CO₂-neutral inom alla våra domäner. Denna certifiering säkerställer att de CO₂-utsläpp som frigörs genom driften av vår webbplats kompenseras genom olika långsiktiga klimatprojekt. I motsats till att använda en lösning som passar alla, skräddarsys certifikaten för varje webbplats individuella utsläpp, med hänsyn till servrar, datatrafik och webbplatsbesökare. För att se det giltiga certifikatet, klicka på logotypen nedan.