Logistik

Transport - ferm LIVING

Vi använder uteslutande externa speditörer för transport av våra produkter. De europeiska varorna transporteras huvudsakligen via väg eller järnväg medan produkter från Asien transporteras sjövägen. Som standard prioriterar vi alternativ till flygtransport, men det finns specifika fall där högprioriterade försändelser kräver flygtransport.

Under 2020 ökade vår användning av flygtransport markant och fördubblades till 4 % på grund av covid-19-relaterade förseningar. Vi har dock effektivt sänkt dessa siffror till 0,2 % 2021 och 0,3 % 2022. För 2024 siktar vi på att hålla oss under 1 %. Samtidigt har våra vägtransportpriser gradvis och konsekvent ökat, vilket beror på ökad produktion i Europa jämfört med Asien.

Vårt pågående arbete är inriktat på att optimera våra logistikrutiner för att uppnå maximal effektivitet och utnyttjande av utrymmet. Vi använder programvarukalkylatorer för att mäta containerutrymmet, vilket säkerställer att både miljöpåverkan och transportkostnader minimeras i största möjliga utsträckning.

Under våren 2024 kommer vi att samarbeta med en ny lageranläggning i Danmark. Den här innovativa lösningen är helt i linje med både våra logistiska behov och våra hållbarhetsmål eftersom det nya lagret är utformat med ett starkt engagemang för hållbarhet och ansvar. Några av de viktigaste funktionerna är grön energi som genereras genom ett solsystem på taket, en hållbarhetscertifiering som säkerställer att byggnaden uppfyller stränga standarder för miljövänlig verksamhet och ett omfattande fokus på hållbarhet i den dagliga verksamheten.

År 2023 var fördelningen av våra olika fraktsätt följande, mätt i volym (m3)

Hav: 66,2 %
Väg: 33,3 %
Flyg: 0,5 %