MEDVETEN KONSUMTION OCH MATERIAL

MATERIAL - ferm LIVING

Vi är medvetna om effekterna av vår verksamhet och mäter aktivt CO₂e-fotavtrycket för våra produkter och material.

i är måna om att använda ansvarsfulla material och strävar efter att använda ansvarsfulla material i hela vårt produktsortiment. Som ett led i vårt engagemang för hållbarhet har vi börjat använda ett klimatverktyg för att utvärdera CO₂e-avtrycket för både våra produkter och råvaror. Detta arbete syftar till att bygga upp ett omfattande bibliotek som omfattar befintliga och innovativa material och kommer att ge värdefulla data och insikter, vilket gör det möjligt för oss att fatta välgrundade beslut i de tidiga stadierna av en produkts liv.

Dessa inledande beslut påverkar i hög grad våra val när det gäller material och produktion. Vårt engagemang omfattar ett kontinuerligt arbete för att implementera ännu mer ansvarsfulla material och metoder i vår framtida design, med hänsyn till jordens resurser.

Packaging - ferm LIVING

RESPONSIBLE-märket

Ungefär en tredjedel av våra produkter är för närvarande märkta med RESPONSIBLE-märket. Märkningen avser produkter som är FSC™-, GOTS- eller OSC 100/Organic blended-certifierade eller tillverkade av återvunnet material, t.ex. glas, keramik, pappersmassa eller PET-garn från plast som återvunnits efter konsumentledet. Material som brun bomull, nässelfiber och bomullsmaché ingår på grund av deras lägre miljöpåverkan jämfört med mer konventionella motsvarigheter.

Vårt engagemang för kriterier för ansvarstagande i designfasen syftar till att utvidga denna definition i framtiden med tidigare implementering. Vi strävar efter att göra hållbara val redan i den inledande designfasen, se till att många produkter innehåller ansvarsfulla material och att så många som möjligt är designade i ett enda material för enklare återvinning. Trots utmaningarna ökade andelen RESPONSIBLE-produkter i vår kollektion från 21 % 2020 till 33 % 2023. Vi är fast beslutna att implementera nya material och metoder, och vårt mål är att öka andelen RESPONSIBLE-produkter till 36 % år 2024. Även om vi strävar efter tillväxt är vi medvetna om att procentsatsen kan variera varje år på grund av design- och kollektionsfaktorer, vilket kan leda till att vissa RESPONSIBLE-produkter tas bort om efterfrågan minskar.

Framsteg avseende RESPONSIBLE-produkter

2019: 20 %
2020: 21 %
2021: 28 %
2022: 29 %
2023: 33 %
Mål för 2024: 36 %