KVALITET

Kvalitet - ferm LIVING

Vi strävar efter att vägleda konsumenterna till ansvarsfulla val – att välja bättre och använda produkterna längre.

Vårt engagemang för lång livslängd är kärnan för att minska resursförbrukningen och koldioxidutsläppen. För att uppnå detta designar vi hållbara produkter med tidlös kvalitet och estetik som kan ärvas från generation till generation. Under designfasen av nya produkter tillämpar vi strikta ansvarskriterier och alla våra produkter genomgår omfattande kvalitetskontrollåtgärder, inklusive leverantörsinspektioner och rutinbesök på tillverkningsanläggningar för ytterligare kontroller, samt riskbedömning och rigorösa tester i ackrediterade laboratorier för efterlevnad av nationella och internationella bestämmelser och standarder.

Under 2023 var vår produktionsrelaterade skadefrekvens 1,1 % och vi arbetar för att bibehålla denna nivå.