En ansvarsfull strategi

En ansvarsfull strategi

Vår ambition är att arbeta för en bättre morgondag, så att du kan känna dig trygg med dina val i dag. Då vi arbetar för en bättre morgondag omfattar våra åtaganden för 2030 alla aspekter av vår verksamhet. Från materialval och designprocesser till produktionsmetoder, leveranslogistik och utformningen av vår organisationskultur – vårt engagemang för lång livslängd vad gäller funktion och estetik styr vårt arbete. Varje avdelning arbetar dagligen aktivt med initiativ, projekt och åtgärder som syftar till att främja framsteg, ansvarstagande och integritet i samtliga delar av vår verksamhet.

Som medlem i FN:s Global Compact rapporterar vi årligen om våra framsteg på deras plattform. Vi förespråkar bättre metoder och främjar varaktiga relationer som bygger på ömsesidigt värdeskapande, transparent kommunikation och hänsynsfullt beteende. Vi tror på att uppmuntra alla att utforska möjligheter till ansvarsfulla affärsmetoder och ett bättre liv. Samtidigt som vi är medvetna om att den pågående resan kommer att innebära utmaningar bidrar vi till hållbarhetsdialogen och skaffar oss insikter för kollektiv tillväxt och framsteg mot en bättre morgondag.

Ansvarsambition

Vi arbetar för en bättre morgondag, så att du kan känna dig trygg med dina val i dag

 

Åtaganden för 2030

När det gäller de åtgärder, initiativ och värderingar som formar vårt företag har vi definierat nio åtaganden för 2030 fördelade på tre pelare som omfattar planeten, samhället och gemenskapen och som gör att vi kan anta en heltäckande strategi för ansvar.

Vår planet

- Skapa full transparens för alla produkter
- Inhämta tredjepartscertifieringar för alla produkter där så är möjligt
- Arbeta för CO₂e-neutralitet

Vårt samhälle

- Skapa värde i alla led: människor, planet, vinst och syfte
- Inspirera kunderna att göra ansvarsfulla val
- Ge tillbaka till lokalsamhället för att skapa bättre bostäder

Vår gemenskap

- Upprätthålla en stark kultur med tydliga värderingar
- Vårda långvariga relationer som bygger på förtroende och respekt
- Ge oss alla möjlighet att lära och växa tillsammans

Strategiska fokusområden

Vår verksamhet bedrivs inom ett ramverk som är organiserat kring strategiska fokusområden och vårt varumärkes syfte att inspirera individer att skapa personliga och bekväma hem som balanserar livets kontraster, vilket bidrar till att skapa en bättre morgondag med ansvarsfullt tillverkade produkter. Varje fokusområde omfattar olika projekt och initiativ som beskrivs i vår detaljerade handlingsplan för 2024 och framåt. Dessa åtgärder ligger i linje med våra åtaganden för 2030 och utvecklas över tid för att ta oss närmare våra mål.

En verksamhet i balans

Det har alltid varit av yttersta vikt för ferm LIVING att hitta en optimal balans mellan en blomstrande verksamhet och att ha en positiv inverkan på planeten.

De ansvarsfulla beslut vi fattar kan ibland stå i strid med våra ekonomiska överväganden, men vi fortsätter ändå med dem. Vi tillämpar helhjärtat ansvarsfulla metoder i alla aspekter av vår verksamhet, arbetar med integritet och tar ansvar för vår påverkan genom att bredda vårt fokus till att även omfatta icke-finansiella metoder och förfaranden. Vi har föresatt oss att mäta oss mot dessa parametrar och aktivt arbeta för en bättre morgondag på både miljöområdet och det sociala området.

Vi skapar relationer

Vi är en gemenskap av kollegor och partner med stor passion för vårt arbete. Med genuin entusiasm, hjälpsamhet och respekt hyllar vi våra olikheter, lyfter varandra och skapar en miljö där samtliga individer kan briljera. Våra relationer med leverantörer bygger på en grund av ansvarsfulla metoder för att förbättra våra gemensamma insatser inom hållbarhet. Vi prioriterar ömsesidigt värdeskapande, transparent kommunikation och hänsynsfullt beteende för att främja varaktiga relationer. Vi ger människor möjlighet att lära sig och växa genom att utforska möjligheter till ansvarsfullt företagande och ett bättre liv.

En ansvarsfull livsstil

Det är vår ambition att hjälpa människor att hitta en balans i livets många kontraster genom att skapa hem och utrymmen som speglar ett ansvarsfullt tankesätt med hjälp av noggrant genomtänkta produkter. För att uppnå detta har vi åtagit oss att integrera ett ansvars- och hållbarhetstänkande i kärnan av vår verksamhet. Vi förbättrar kontinuerligt våra metoder i allt från materialval och designprocesser till produktionsmetoder och transportlogistik för att göra det lättare för våra kunder att göra ansvarsfulla val.

Vi inspirerar till förändring

Att prioritera hållbara och ansvarsfulla metoder i alla delar av livet är avgörande för både människors välbefinnande och vår planets hälsa. Vi är medvetna om att detta är en pågående process med många framsteg kvar att göra, men vi närmar oss våra mål varje dag i vår gemensamma strävan efter positiv förändring. Vårt mål är att skapa förtroende hos individer när de gör val som bidrar till ett mer hållbart sätt att leva. Öppenhet om vår egen resa mot ansvarstagande är avgörande och kan fungera som inspiration för andra att följa med oss i vår strävan efter förändring.

Läs hela vår ansvarsrapporter här:

Vår Ansvarsrapport 2023

Vår Ansvarsrapport 2022

Vår Ansvarsrapport 2021