Rättigheter

Alla rättigheter till varumärket ”ferm LIVING” ägs av ferm LIVING ApS. Det är inte tillåtet att använda ferm LIVING ApS:s varumärken utan uttryckligt medgivande. Du kan kontakta ferm LIVING via telefon eller e-post för att få medgivande. Upphovsrätten till webbplatsens design samt texter och bilder tillhör ferm LIVING ApS. Texterna får dock återges med korrekta referenser. Vidare är det tillåtet att länka till allt material på denna webbplats. ferm LIVING har alla designrättigheter för de produkter som visas på webbplatsen. All produktion, marknadsföring eller försäljning av kopior av produkterna betraktas som en kränkning av ferm LIVINGs immateriella rättigheter.