Trä

Bild-på-trätopp

 

Vi använder ett brett urval av massivt trä i vår kollektion, inklusive ek, mango, ask, bok, tall och lärkträ, varav majoriteten är FSC® certifierat.

Trä är ett naturligt material – inga två trästycken är likadana – vilket gör att det inte finns två identiska trämöbler. Trä förändras ständigt, vilket innebär att dess struktur och färg utvecklas över tid. De största förändringarna sker i början av en möbels liv. Massivt trä påverkas främst av säsongsmässiga förändringar i luftfuktighet. Under sommaren expanderar träet, vilket kan orsaka att bordsskivor bågnar något. Under vintern drar träet ihop sig igen.

 

 

Trärörelse – expansion och kontraktion – kan orsaka att så kallade 'checks' (små sprickor och klyvningar mellan trädets ådror) uppstår. Dessa skadar dock inte produkten och kan vanligtvis behandlas med en träoljebehandling. För att maximera livslängden på trämöbler är det viktigt att se till att de kontinuerligt vårdas och underhålls. Nedan finns riktlinjer för hur du bäst behandlar och underhåller dina möbler av massivt trä.

Att använda en neutral träolja hjälper träet att behålla sin ursprungliga färg, ger det en vattenavvisande effekt och förhindrar att det torkar ut. För en ljusare/vit yta rekommenderar vi att behandla produkten med vitpigmenterad träolja. Applicera oljan med en mjuk svamp eller mjuk, luddfri trasa i träets fiberriktningriktning i ett jämnt tunt lager. Låt oljan torka i tre timmar, torka sedan med en mjuk, luddfri trasa för att ta bort eventuellt överskottsolja. Daglig rengöring (att torka av ytan efter en måltid, till exempel) tar långsamt bort olja från träet, vilket är varför det rekommenderas att du behandlar träet 4–6 gånger om året eller vid behov. Läs instruktionerna på flaskan innan behandling.

För en mer grundlig rengöring av dina trämöbler bör du använda en trärens, som tar bort märken som oljebaserade fläckar, vattenringar och mer. Den kan också användas för att tvätta ut garvsyra ur ekträ. Kom ihåg att behandla ytan med neutral träolja eller vitpigmenterad olja efter att ha använt trärensen. Kom alltid ihåg att behandla undersidan av dina möbler; annars finns det en risk att träet slår sig eller spricker. Om träets yta 'reser sig' (blir grov) efter behandling, kan du lätt slipa det i träets fiberriktning med fint sandpapper (minst 200 korn). Använd aldrig stålull!

Fanér

Träfanér tillverkas av tunna skivor av massivt trä som appliceras på en bas av MDF, plywood eller spånskiva. Fanerade ytor bör rengöras regelbundet med en fuktig trasa. Vid fläckar eller fläckar, ta bort dem med en väl urvriden trasa. Ytan måste torkas omedelbart efteråt så att ingen vätska av något slag kvarstår.

Oljad Fanér

För daglig rengöring, torka av med en ren, torr trasa eller en trasa urvriden i rent vatten. Om en urvriden trasa eller sämskinn används, torka omedelbart bort eventuellt överskottsvatten med en ren, torr trasa. Smutsiga ytor bör torkas av med en fuktig trasa. Återigen, torka omedelbart med en ren, torr trasa. Var medveten om att flytande rengöringsmedel kommer att lösa upp oljan, så en oljebehandling bör upprepas. För att göra detta, applicera träolja jämnt med en mjuk trasa eller svamp i träets fiberriktning. Efter 2-3 timmar kan träet putsas med en ren, torr trasa. Om mellanslipning behövs, använd fint sandpapper (nr 220). Slipa aldrig tvärs över ådringen, och använd aldrig stålull eller trådsvampar. Undvik att utsätta ytorna för vatten eller andra vätskor under en längre tid. Spillda vätskor bör omedelbart torkas bort.

Lackad Fanér

Torka av med en ren, torr trasa eller med en trasa eller sämskinn som har vridits ur i rent vatten. Om en urvriden trasa används, torka omedelbart bort vattnet med en ren, torr trasa.

Smutsiga ytor torkas av med en trasa eller sämskinn som har vridits ur i såpvatten. Återigen, torka omedelbart med en ren, torr trasa.

Vi rekommenderar att använda milda rengöringsmedel för rengöring av lackerad fanér. Det rekommenderas inte att använda hårda rengöringsmedel eller produkter som innehåller skurpulver, vilket resulterar i en matt, repad och skadad yta. Undvik att utsätta ytorna för vatten eller andra vätskor under en längre tid. Spillda vätskor bör omedelbart torkas bort.

Accoya-behandlad Tall

Accoya är en behandling som gör träet motståndskraftigt mot yttre faktorer, inklusive påverkan från växlande väder. Under Accoya-behandlingsprocessen stängs träets cellväggar, vilket säkerställer att träet inte absorberar vatten och fukt. Svamp och förruttnelse kan därför inte tränga in i träets struktur, som det annars är känt för att göra i obehandlat tillstånd. Accoya-behandlingen gör också träet stabilt, vilket ger det en längre livslängd. Detta påverkar inte träets struktur.

Accoya-trä är 100% återvinningsbart och giftfritt, och det Accoya-trä vi använder är FSC® certifierat. Därför kan det avyttras på samma sätt som obehandlat trä utan några ytterligare skadliga effekter på vår miljö. Till exempel kan man säkert bränna Accoya-trä för bioenergi. Träet kräver mindre underhåll, och det är inte nödvändigt att behandla träet med skyddsolja, men du kan göra det om du vill ge det en extra skyddande barriär. Att använda en skyddsolja påverkar inte de unika egenskaperna hos Accoya-träet.

Om du vill behandla dina möbler med olja, följ följande instruktioner:

Vi rekommenderar att använda Outdoor Wood Oil från Guardian eftersom den är speciellt utvecklad för att vårda och underhålla omålad utomhusträ. Outdoor Wood Oil från Guardian är baserad på vegetabiliska oljor. Trämöbler som används utomhus är mycket utsatta för elementen och är mottagliga för förändringar i klimatet (soljus, regn och varierande temperaturer) vilket kan orsaka mögel och mjöldagg att växa. Risken för mögel- och mjöldaggangrepp minimeras genom att regelbundet applicera olja. Om du märker någon algväxt på bänkens yta på grund av långvarig regnexponering, kan dessa fläckar tas bort med en trärens. På grund av Accoya-behandlingen kommer algväxten att vara begränsad till bänkens yta och kommer inte att ha trängt in i träet.

Träolja och trärens måste appliceras i träets fiberriktning med en mjuk, luddfri trasa eller svamp. Applicera aldrig i direkt solljus.

Bra Råd För Trämöbler

• Daglig rengöring bör göras med en ren, väl urvriden fuktig trasa.

• För envisa fläckar rekommenderas trärens.

• Behandling, rengöring eller slipning av träet måste alltid göras i träets fiberriktning.

• Placera inte heta eller våta föremål på träytor, eftersom detta kan orsaka fläckar/brännskador.

• Att placera trämöbler nära starka värmekällor (eldstäder och element) kan påverka träet och öka risken för att det slår sig.

• Trä bör inte täckas permanent av lufttäta material (vaxduk, till exempel) under längre perioder.

• När du behandlar bordsskivor, bör behandlingen utföras på båda sidor.