Fair Use Policy

Vår Fair use Policy fastställer riktlinjerna och förväntningarna för användningen av kampanjkoder, rabatter, gåvor och erbjudanden i vår webbutik. Syftet med denna policy är att säkerställa en exceptionell shoppingupplevelse för alla kunder, samtidigt som vi avråder från beteenden som utnyttjar våra tjänster, andra kunder, vårt företag eller miljön.

Kampanjkoder och rabatter är avsedda för kundens personliga bruk nöje. Vi förväntar oss att kunderna använder dessa koder på ett ärligt och rättvist sätt.

Exempel på oärlig användning inkluderar, men är inte begränsade till följande:

1. Att dela kampanjkoder med personer som inte är berättigade eller auktoriserade att använda dem.
2. Att delta i bedrägliga aktiviteter i syfte att erhålla obehöriga kampanjkoder eller rabatter.
3. Att lämna falsk eller vilseledande information för att verka berättigad till en kampanjkod eller felaktigt framställa berättigandekriterier.

För att skydda vårt företag och säkerställa rättvis behandling av alla kunder förbehåller vi oss rätten att vidta nödvändiga åtgärder om vi misstänker någon oärlig användning av kampanjkoder. Dessa åtgärder kan inkludera, men är inte begränsade till, följande åtgärder:

1. Vi kan verifiera kundernas berättigande att använda kampanjkoder genom att begära ytterligare information eller dokumentation.
2. I fall där en överträdelse misstänks, kan vi tillfälligt pausa kundens order medan vi genomför en undersökning för att förhindra ytterligare missbruk.
3. Vi kan annullera alla fördelar som erhållits genom oärlig användning av kampanjkoder
4. Vi förbehåller oss rätten att vägra eller annullera en order om vi har skälig anledning att tro att kunden försöker begå bedrägeri eller utnyttja våra tjänster för att på ett olämpligt sätt erhålla kampanjkoder.

Vi värderar integriteten hos våra kampanjer och rabatter, och vi uppskattar ditt samarbete i att följa dessa riktlinjer. Genom att göra detta kan vi upprätthålla en rättvis och njutbar shoppingupplevelse för alla våra kunder.