Vi arbetar för en bättre morgondag

Vår syn på ansvar

Vårt perspektiv på ansvar

På ferm LIVING omfamnar vi livets kontraster och ser dem som möjligheter att växa. Vi vill ge människor möjlighet att skapa utrymmen för en mer hållbar tillvaro, med produkter som återspeglar vår designfilosofi. Vi är medvetna om vår roll i att vägleda på denna resa, inspirera till förändring och möjliggöra ansvarsfulla val.

Vårt engagemang för hållbarhet sträcker sig till både miljömässiga och sociala sammanhang, med ett orubbligt mål om att kommunicera våra framsteg och förbättra transparensen. Vår ansvarsambition: ”Vi arbetar för en bättre morgondag, så att du kan känna dig trygg med dina val idag” utgår från nio 2030-åtaganden som spänner över temana ”Vår planet”, ”Vårt samhälle” och ”Vår gemenskap”.

Vårt passionerade team, inklusive våra Changemaker-ambassadörer, är fast beslutna att driva på utvecklingen och genomföra initiativ, projekt och åtgärder för att säkerställa kontinuerlig förbättring på alla nivåer – från materialval och designprocesser till tillverkningsmetoder, logistik och kultur.

Våra åtaganden omfattar också hållbarhet och livslängd på våra designer, både när det gäller funktionalitet och estetik. Vi följer strikta ansvarskriterier och etablerade ramverk och använder oss av en från vaggan till graven-metod, där vi i detalj tar hänsyn till hela våra produkters livscykel. Vi arbetar dessutom kontinuerligt för att integrera mer ansvarsfulla material och metoder i våra framtida designer.

Vi brinner för ansvarsfull tillverkning och arbetar med certifieringar och tester för att uppmuntra till bättre metoder, bättre produkter och rättvisa arbetsvillkor i vår leveranskedja. Våra långvariga partnerskap med leverantörer och hantverkare bygger på ömsesidig respekt, öppenhet och hänsyn, där alla får möjlighet att utforska möjligheter till ansvarsfullt företagande och bättre levnadsvillkor.

Vi arbetar för att minska vår miljöpåverkan och använder ett verktyg för klimatscreening för att mäta våra produkters koldioxidavtryck och för att få värdefull kunskap och data för våra framtida mål. Vi är stolta över att delta i FN:s Global Compact, världens största hållbarhetsinitiativ för företag , och redovisar våra framsteg i vår årliga ansvarsrapport, där vi tar ansvar för våra insatser.

Att göra hållbarhet till en huvudprioritet på den danska designagendan är avgörande för att forma framtiden för design och sätta hållbarheten i rampljuset. Vi är medvetna om att vår resa mot ökat ansvar och hållbarhet inte har någon fast slutpunkt. I takt med att världen utvecklas förändras också våra mål, som formas av de ovärderliga lärdomar vi drar på vägen mot en bättre morgondag.

 

Vår Ansvarsrapport 2023

Vår Ansvarsrapport 2022

Vår Ansvarsrapport 2021

 


 

Våra åtaganden för 2030

Vår planet

- Skapa full transparens för alla produkter
- Inhämta tredjepartscertifieringar för alla produkter där så är möjligt
- Arbeta för CO₂e-neutralitet

Vårt samhälle

- Skapa värde i alla led: människor, planet, vinst och syfte
- Inspirera kunderna att göra ansvarsfulla val
- Ge tillbaka till lokalsamhället för att skapa bättre bostäder

Vår gemenskap

- Upprätthålla en stark kultur med tydliga värderingar
- Vårda långvariga relationer som bygger på förtroende och respekt
- Ge oss alla möjlighet att lära och växa tillsammans